top of page

SKILDRING gör berättande filmer åt företag och organisationer. Vi gör eventfilmer, reklamfilm, filmar konferenser, sänder live och gör innehåll till sociala medier. Med kunskap och erfarenhet som filmare och journalist hjälper SKILDRING er på bästa sätt utifrån ert behov. Möjligheterna är oändliga med film.

bottom of page